Vil skape en god bondehverdag

Tirsdag 22. januar 2019 ble det gitt mange gode tips for å skape en god bondehverdag. Det handlet om både fysisk og psykisk helse, men også å ta forholdsregler og fornuftige valg.  Drøye 20 gardbrukere og innledere var samlet i Studiesenteret på Lena. Det handlet om gleder som god avlinger, og om problemer og kriser. Det var Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk som arrangerte dette temamøtet.

Psykisk helse

Landbrukspsykolog Ellen Hoel som startet med overskriften bonden som menneske.  Bønder er som andre. Hun trakk fram bl.a. noen grunnleggende faktorer for god psykisk helse:

 • —Mestringstro/framtidstro/optimisme
 • —Gode relasjoner
 • Balanse mellom jobb og fritid
 • —Fysisk aktivitet og trening
 • —Kulturopplevelser og fritid
 • —Sjølomsorg

Ellers kunne hun fortelle at bønder har høyere forekomst av symptomer på depresjon enn andre yrkesgrupper, og særlig menn. Dette var også hovedoverskriften i Oppland Arbeiderblad som skrev om Ellen Hoel og dette temamøte:

Les OAs artikkel her: 23. januar 2019

NRK Østnytt var også tilstede og laget denne reportasjen fra møtet:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/201901/DKOP97012219/avspiller

Her er Ellen Hoels innlegg: Bonden som menneske 22.1.19

Fysisk helse

Fysioterapeut Arild Barkhald tok for seg fysisk helse og arbeidsteknikker. Både han og Ellen Hoel tok for seg faktorer som påvirker helse for bonden. Dette er Arild Barkhalds liste:

 • Endrede produksjonsmåter og krav til spesialisering
 • Teknologiske utfordringer
 • Usikre rammer
 • Rasjonalisering med større enheter og økende leveransekrav
 • Ulykker/skader
 • Belastningslidelser

Her er Arild Barkhalds innlegg: Fysisk helse og arbeidsteknikker i landbruket

To gardbrukere fortalte

For å belyse utfordringene presenterte to gardbrukere, Erlend Amlie fra Eina og Dorthe Bjørnstad Hoff fra Snertingdal utfordringer i sine hverdager. Amlie som selv er mjølkeprodusent fortalte med innlevelse om ulv som drepte sau på Totenåsen sommeren 2017. Han beskrev samholdet mellom bønder, men også om fortvilelse over en politikk som har ført til det som skjedde. Han tok også for seg problemene med tørke sommeren 2018, og hvordan han var tidlig ute med å få gjort avtaler om kjøp av halm.

Dorthe Bjørnstad Hoff fortalte om stor utfordringer når faren hennes som driver en stor husdyrgard ble langvarig syk etter en fallulykke. Hun beskrev sjokket, utfordringene med å drive garden videre når han ble syk. En del av løsningen var familien selv med mor og søsken som stilte opp med mange ekstra timer. 

Bonden i medgang og motgang

Rådgiver Jens Christian Lied i Norsk Landbruksrådgiving arbeider bl.a. med helse, miljø og sikkerhet vil ta for seg bonderollen i medgang og motgang. Han reklamerte også for www.godtbondevett.no som er en kampanje som bl.a. dreier seg om dette:

 • Øke åpenheten om temaet blant bønder og i nettverket rundt
 • Senke terskelen for å snakke om psykisk helse
 • Økt kunnskap om psykisk helse slik at risikoen for krisesituasjoner og dyretragedier reduseres
 • Et bedre utgangspunkt for å ivareta landbrukets viktigste ressurs: En frisk bonde

Her er Jens Christian Lieds innlegg:Bonde i medgang og motgang. Gull 22.01.19

Temamøtet ble avsluttet med at Ellen Hoel kom med symptomer på depresjoner, og om hvordan unngå det.

Møtet inneholdt også mange gode tips om det å ta gode valg for å være i forkant med mulige utfordringer.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.